BTC City www

Logistični center BTC

A A A Besedilo Natisni

 

Letališka 16, 1000 Ljubljana

T: + 386 (0)1 585 11 90
F: + 386 (0)1 585 10 07
W: www.logisticni-center.si
E: logisticni.center@btc.si

Direktor: Robi Košir

Zgled odlične organiziranosti in uspešnega poslovanja

Logistika je v Evropi ena izmed vodilnih dejavnosti in dosega visoko stopnjo rasti. Logistični center BTC, ki je zrasel ob južnem robu BTC Cityja, vzdolž Letališke ceste, je s popolno modernizacijo in specializacijo dejavnosti kar najbolj uspešno in konkurenčno podjetje. Kot ponudnik celovitih logističnih storitev zagotavlja skladiščenje blaga in vse storitve, povezane z blagom (prepakiranje, etiketiranje, komisioniranje, vodenje zalog ipd.), ter njegovo distribucijo; opravlja mednarodne prevoze in premore lasten tovorni carinski terminal. Logistične storitve so podprte z napredno informacijsko tehnologijo, ki zagotavlja učinkovito in brezpapirno poslovanje, visoko sledljivost blaga ter zanesljive in neposredne povezave med vsemi udeleženci v oskrbovalni verigi: dobavitelji, partnerji, prevozniki, distributerji in kupci.

Logistična dejavnost v skladu s poslovno naravnanostjo družbe BTC dosledno sledi načelom trajnostnega razvoja.

Prednosti Logističnega centra BTC

Prednosti Logističnega centra BTC so tako v specializaciji njegovih storitev − edini med logisti je namreč usmerjen v skladiščenje in distribucijo blaga po Sloveniji, kot tudi v uporabi informacijsko-komunikacijske tehnologije, ki podpira ves delovni proces in omogoča optimalno organizacijo dejavnosti. Strokovno znanje in dolgoletne izkušnje na področju logistike, kapitalska in finančna stabilnost družbe pa le še pripomorejo k stalni rasti in širitvi poslovanja in krepijo konkurenčnost Logističnega centra BTC na področju logistike.

V Logističnem centru BTC, katerega skladiščne površine merijo 27.000 m2, dnevno komisionirajo pet tisoč palet in vsak dan natovorijo okoli sto petdeset tovornjakov za dostavo blaga na okoli tristo različnih lokacij. Kapacitete so stoodstotno zasedene, obseg poslovanja pa se veča. BTC pa opravlja logistične storitve tudi pri poslovnih partnerjih, tako da skupna površina, na kateri družba BTC opravlja logistične storitve, zavzema 77.000 m2.

Najpomembnejši domači in tuji poslovni partnerji Logističnega centra BTC so: Spar Slovenia, Petrol, Atlantic trade, Wrigley, Dr. Oetker, Pernod Ricard, Prodis, British American Tobacco, Drogerie Markt, Rittal, Beiersdorf.

Logistično mesto BTC

Logistični center, v katerem imata svoj sedež tudi Slovensko logistično združenje ter Zveza združenj šoferjev in avtomehanikov Slovenije, je postal stičišče logističnih in prometnih znanj v Sloveniji. Skupaj s poslovnimi partnerji, strokovnimi zavodi in izobraževalnimi ustanovami (Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani) je ustanovil Logistično mesto, središče znanja o logistiki.  V Logističnem mestu razvijajo različne nove storitve, ki dopolnjujejo pomen logistike v celotni preskrbovalni verigi.

Logistični center BTC, zgled odlične organiziranosti in uspešnega poslovanja

Stalna rast in modernizacija logistične dejavnosti

 • Celotna površina, na kateri družba BTC opravlja logistične storitve, zavzema 77.000 m2 oziroma 75.000 paletnih mest.
 • Strokovna javnost je Logističnemu centru BTC podelila nagrado zelena logistika 2013. S tem priznanjem so nagrajena podjetja, ki pri opravljanju logističnih dejavnosti najbolje upoštevajo varovanje okolja in uresničujejo okoljevarstvene cilje.

  Intermodalni logistični terminal - ILT Ljubljana

  Nov poslovni izziv in priložnost za razvoj gospodarstva

  >>Več o ILT Ljubljana

  Upravljanje BTC Cityev

  BTC City danes ne označuje le največje nakupovalno središče., temveč postaja pomemben poslovni center, mesto s športnimi in kulturnimi vsebinami ter prostor ustvarjalnih in poslovnih zamisli. >>Več ›  Controller: Home
  Action : Content
  View :