BTC City www

Princip delovanja

A A A Besedilo Natisni

BTC je živ, dinamičen gospodarski organizem, katerega cilj ni le uspešno poslovanje pač pa tudi sodelovanje na različnih področjih z namenom prispevanja k skupni blaginji. BTC deluje po določenih principih in sicer:

  • nenehen razvoj svojih dejavnosti in gospodarske aktivnosti, ki temelji na spoštovanju poslovnih strank tako, da jim zagotavlja visoko kvaliteto storitev in na spoštovanju svojih obiskovalcev in potrošnikov s tem, da neprestano izboljšuje svoje ponudbo in širi poslovne vsebine;
  • sodelovanje s širšim družbenim okoljem in prispevanju k skupni blaginji v sorazmerju s svojimi ekonomskimi rezultati;
  • spodbujanje in motivacija zaposlenih k izobraževanju in inovativnosti z namenom kreiranja boljših poslovnih rešitev, povečevanja vrednosti družbe in doseganje njene višje konkurenčnosti;
  • izgradnja mestec BTC po principih visokih ekoloških, energetskih, infrastrukturnih in varnostnih standardov.

Upravljanje BTC Cityev

BTC City danes ne označuje le največje nakupovalno središče., temveč postaja pomemben poslovni center, mesto s športnimi in kulturnimi vsebinami ter prostor ustvarjalnih in poslovnih zamisli. >>Več ›Controller: Home
Action : Content
View :