BTC City www

Upravljanje BTC Cityjev

A A A Besedilo Natisni

Soobstoj in sožitje namensko razvrščenih dejavnosti z urbano ponudbo različnih storitev na enem mestu ustvarja univerzalen prostor, ki se je porodil in se razvija kot odraz sprememb in potreb novega časa.

Blagovna znamka BTC City si je v dvajsetih letih izborila svoje mesto v slovenskem marketinškem prostoru. Danes ne označuje le največje nakupovalno središče. BTC City postaja pomemben poslovni center, mesto s športnimi in kulturnimi vsebinami ter prostor ustvarjalnih in poslovnih zamisli. Prav zato bo blagovna znamka BTC City v prihodnje usmerjena v ustvarjanje priložnosti za kvalitetno življenje, napredne ideje in nove vizije. 

BTC City, urbano središče s človeškim obrazom

Poživitev prostora s svežino zelenega, oplemenitev z močjo umetnosti Moderne novogradje in stalne arhitekturne izboljšave obstoječe pozidave ter celotnega prostora BTC Cityja, raznovrstne možnosti komunikacije in druženja v njem, umetniške skulpture, postavljene na prostem, in umetniške stvaritve, ki obkrožajo notranje prostore, obsežne zelene površine in hortikultura, iskanje novih vsebin, prilagojenih zahtevam sodobnosti – vse to so težnje, da bi ustvarili urbano središče s človeškim obrazom, katerega izbrana široka ponudba v prijaznem okolju naj bi  zadovoljila vse bolj zahtevne potrebe uporabnikov in obiskovalcev.

Razgiban prostor BTC Cityja je sooblikovalo 40 domačih in tujih arhitektov ter urbanistov. Velik del zunanjosti zavzemajo zelene površine in parki z umetniškimi stvaritvami, katerih izpovedna moč kulturno oplaja okolico. Skrbno vzdrževane parkovne površine nudijo udobje, sprostitev in varnost. Z usmeritvijo v trajnostni razvoj in z vse bolj ozelenjenim okoljem postaja BTC City prostor s človeškim obrazom.

Več informacij o

Poslovne površine v BTC Cityjih v m2

  Ljubljana
Novo mesto
Murska Sobota 
Trgovska dejavnost
169.730 8.000 20.136
Poslovna dejavnost
54.273 1.900 2.410
Storitve
58.755 1.000 1.250
Skladiščna dejavnost
32.415 8.300 300
Pokrite parkirne površine
83.797    

BTC City Ljubljana

BTC City Ljubljana se uvršča med največja poslovno, nakupovalna, rekreativno in zabaviščna središča v Evropi s preko 21 mio. obiskovalcev letno. >>Več ›Controller: Home
Action : Content
View :