BTC City www

Sklic skupščine BTC d.d.

A A A Besedilo Natisni
25.4.
2017

Skupščina bo 05. junija 2017 ob 9. uri.

Na podlagi 22. člena statuta družbe Blagovno trgovinski center d.d., Šmartinska 152, Ljubljana, Uprava družbe sklicuje skupščino delničarjev, ki bo dne 5. junija 2017 ob 9.00 uri v poslovni stavbi Dvorana VII - sejna soba, Šmartinska 152, Ljubljana.

Gradivo za skupščino

2. točka dnevnega reda:

3. točka dnevnega reda:

4. točka dnevnega reda:

  • imenovanje revizorja družbe

5. točka dnevnega reda

Upravljanje BTC Cityev

BTC City danes ne označuje le največje nakupovalno središče., temveč postaja pomemben poslovni center, mesto s športnimi in kulturnimi vsebinami ter prostor ustvarjalnih in poslovnih zamisli. >>Več ›Controller: MediaCenterModule
Action : AnnouncementSingle
View :