BTC City www
Vstopna stran › O družbi › Sistemi vodenja kakovosti

Sistemi vodenja kakovosti

A A A Besedilo Natisni

Certifikat za sistem vodenja kakovosti ISO 9001

Družba BTC je certifikat za sistem vodenja kakovosti po standardu ISO 9001 pridobila leta 1998. Z njim je nadgradila obdobje uspešne transformacije, prestrukturiranja in poslovne rasti, ki so bile izrazite v obdobju od leta 1990 do 1997, ko se je iz nekdanjih Javnih skladišč preobrazila v sodobno, po evropskem modelu urejeno poslovno in nakupovalno središče.

Sistem kakovosti je bil v družbi BTC uvod v kakovostnejše poslovanje, racionalizacijo in optimizacijo poslovanja. Standardi kakovosti se izvajajo in dopolnjujejo na vseh dosedanjih in novih segmentih dela, ki jih družba uvaja.

Sistem kakovosti za družbo ne pomeni le formalen opis delovanja sistema kakovosti, ampak je vrednota, ki jo v družbi brez izjeme spoštujemo in je izhodišče za odličnost poslovanja, ki je del slehernega zaposlenega. Sistem kakovosti zagotavlja vsem poslovnim partnerjem in obiskovalcem družbe prijaznejši BTC, boljše, hitrejše in kakovostnejše storitve ter s tem spodbuja k dolgoročnejšemu, zaupanja vrednemu sodelovanju.

Certifikat za sistem ravnanja z okoljem ISO 14001

BTC City postaja živahno mesto z zanimivo pozidavo, s sodobno infrastrukturo in z urejenim okoljem. Družba BTC se zaveda pomena skrbnega ravnanja z okoljem. Poseben poudarek zato namenja ravnanju z odpadki, ravnanju z vodo in zrakom, učinkoviti porabi energije ter varnosti obiskovalcev in premoženja. Poseben poudarek namenja ravnanju z odpadki, embalažo, varstvu voda in zraka ter skrbi za racionalno porabljeno energijo. Družba BTC je v letu 2006 pridobila certifikat za sistem ravnanja z okoljem ISO 14001 na področju gospodarjenja s prostorom v BTC City Ljubljana in v Vodnem mestu Atlantis, v letu 2009 smo certifikat pridobili tudi za področje logistike. S tem je družba BTC dobila mednarodno priznan pristop do upravljanja z okoljem in dokazala, da z okoljem ravna odgovorno.

Certifikat za sistem upravljanja z energijo ISO 50001

Družba BTC je junija 2012 pridobila mednarodni certifikat za sistem upravljanja z energijo ISO 50001. Certifikat je rezultat načrtnega dela in aktivnosti na področju uresničevanja trajnostnega razvoja, katere sestavni del je tudi stalno izboljševanje energetske učinkovitosti in povečevanje energetskih prihrankov. To vodi tudi k zmanjšanju negativnih vplivov na okolje.

Certifikat za sistem upravljanja s premoženjem ISO 55001:2014

Družba BTC je prva v Sloveniji prejemnica certifikata ISO 55001:2014 – za sistem upravljanja s premoženjem. Tega je po uspešno opravljeni presoji poslovne enote BTC PROP podelil Slovenski institut za kakovost in meroslovje (SIQ), in sicer za kakovostno upravljanje nepremičnin in premoženja poslovnih partnerjev. Družba BTC je tudi nasploh med prvimi prejemniki teh certifikatov, podeljenih s strani  mednarodnega združenja certifikacijskih organov za ocenjevanje sistemov vodenja IQNet. Ta letno izda četrtino certifikatov za sisteme vodenja na svetu.

Upravljanje BTC Cityev

BTC City danes ne označuje le največje nakupovalno središče., temveč postaja pomemben poslovni center, mesto s športnimi in kulturnimi vsebinami ter prostor ustvarjalnih in poslovnih zamisli. >>Več ›Controller: Home
Action : Content
View :