BTC City www

Misija: Zeleno

A A A Besedilo Natisni

Največja grožnja za planet je prepričanje, da ga bo rešil nekdo drug. Resnica pa je ravno nasprotna: mala dejanja, ki jih multiplicirajo milijoni posameznikov in organizacij, vsak dan znova pomagajo ohranjati naš lep planet. Odgovornost je v naših rokah.

V družbi BTC smo se na pot trajnostnega razvoja podali že pred več kot 15 leti in v letu 2014 ustanovili poslovno enoto Misija: Zeleno. Ta je skladno s Strategijo razvoja družbe do leta 2020 skupni imenovalec naših trajnostnih in družbeno odgovornih prizadevanj.

Vsako leto naše presežke, ki jih ustvarjamo v sodelovanju s partnerji in širšo družbeno skupnostjo, strnemo v trajnostno poročilo. Tako je tudi za leto 2016 nastala spodnja publikacija z vsebinami, na katere smo v družbi BTC še posebej ponosni.

>>Trajnostno poročilo družbe BTC 2016

Ključne zelene sledi družbe BTC v letu 2016

  • 1.760.760 kWh proizvedene zelene energije iz obnovljivih virov,
  • 9.044.876 kWh prihrankov energije iz projektov učinkovite rabe energije,
  • razbremenitev okolja za 4.868.345 kg ogljikovega dioksida,
  • znižanje izgub vode na 4,5%,
  • 63% zbranih in ločenih sekundarnih surovin,
  • 22 novih polnilnih točk za električna vozila sistema Avant2Go,
  • 4 nove enosmerne ulice za umiritev prometa in večjo varnost obiskovalcev,
  • zasaditev 132 novih dreves, 2.000 grmovnic in 1.600 cvetlic.

Ekološka odgovornost

V prid zmanjšanju negativnega vpliva na okolje družba BTC že dlje časa sistematično obravnava ranljiva področja in posveča skrb odgovornemu ravnanju z odpadki, njihovemu zbiranju in recikliranju, racionalni rabe vode ter znižanju porabe energije iz neobnovljivih virov, hkrati pa tudi vpeljuje alternativne načine mobilnosti, vabi na hojo po zelenih pešpoteh, promovira zelene izdelke, vse bolj ozelenjuje okolico. Z lastnim odgovornim odnosom do okolja vpliva na ozaveščenost drugih, spodbujajoč jih k enako odgovornemu odnosu do sveta, v katerem živimo.

Spletno mesto Misija: Zeleno

V sklopu Misija: Zeleno - model trajnostnega razvoja družbe BTC so je zbrana večina aktivnosti s področja trajnostnega razvoja, redno pa jih lahko spremljate tudi na spletnem mestu Misija: Zeleno.

O prizadevanjih za zeleno preobrazbo družbe BTC govorijo številne nagrade

Naša prizadevanja so opazili tudi v strokovnih krogih doma in v Evropski uniji. To dokazujejo pomembne nagrade in priznanja, ki jih je družba BTC prejela.

>>Nagrade in priznanja za prizadevanja družbe BTC

Planet je en sam in je naš skupen!

Upravljanje BTC Cityev

BTC City danes ne označuje le največje nakupovalno središče., temveč postaja pomemben poslovni center, mesto s športnimi in kulturnimi vsebinami ter prostor ustvarjalnih in poslovnih zamisli. >>Več ›Controller: Home
Action : Content
View :