BTC City www

Misija: Ekoindeks

A A A Besedilo Natisni

Da lahko sedimo v senci drevesa, ga je moral nekdo posasditi

Da bi konsistentno spremljali trajnostni razvoj družbe BTC, smo že v letu 2008 razvili poslovni model ekoindeks.

Zanj smo prejeli tudi priznanje za najbolj inovativni poslovni model, saj je zasnovan tako, da z njim celovito vrednotimo vplive delovanja družbe BTC na okolje in družbo. Ponosni smo, da vrednost ekoindeksa družbe BTC iz leta v leto narašča!

Gibanje vrednosti ekoindeksa po letih

Leto
Točke
Trajnostni
projekti
 2008  297  72
 2009  340  82
 2010  394  87
 2011  418  103
 2012  429  106
 2013  445  115
 2014  460
 122
 2015  470
 113
 2016 482
 111

Poslovni model Ekoindeks

Vrednotenje aktivnosti vsebinskih sklopov

Za izračun ekoindeksa v ocenjevanje vključujemo projekte in aktivnosti iz različnih vsebinskih sklopov, ki jih nato
smiselno pripišemo posameznim misijam, in sicer:

  • odgovorno ravnanje z energijo,
  • odgovorno ravnanje z vodo,
  • odgovorno ravnanje z odpadki,
  • urejanje prometa,
  • zagotavljanje varnosti in
  • družbeno odgovorno ravnanje prek osveščanja in podpore družbenih iniciativ, vključno s sponzorstvom in donacijami športnim in kulturnim aktivnostim, izobraževanju in znanosti, podpiranju inovativnosti ter prizadevanj na področju humanizacije okolja.

Ekoindeks vključuje vse projekte družbe BTC, ki vplivajo na okolje in družbo v posameznem letu. Vsak projekt iz tega nabora se vrednoti po treh merilih:

  • K1 – vpliv na širšo družbo
  • K2 – vpliv na družbo BTC
  • K3 – zahtevnost aktivnosti

Pri tem je »K« kriterij za izračun ekoindeksa in lahko doseže najvišjo vrednost 3 točke. Točke za posamezno aktivnost se seštejejo po formuli Σ (K1 + K2 + K3), čemur sledi še seštevek vseh točk za aktivnosti v posamezni misiji.

Upravljanje BTC Cityev

BTC City danes ne označuje le največje nakupovalno središče., temveč postaja pomemben poslovni center, mesto s športnimi in kulturnimi vsebinami ter prostor ustvarjalnih in poslovnih zamisli. >>Več ›Controller: Home
Action : Content
View :