BTC City www

Misija: Ekoindeks

A A A Besedilo Natisni

Skrb za okolico in trajnostni razvoj v družbi BTC že od leta 2008 spremljamo v okviru poslovnega modela Ekoindeks. Model vrednoti odnos do okolja in družbe ter vpliva na zmanjšanje negativnih učinkov in povečanje pozitivnega vpliva na okolje in širšo družbo.

Poslovni model Ekoindeks

Vrednotenje aktivnosti vsebinskih sklopov

Ekoindeks sestavljajo trije vsebinski sklopi:

  • racionalna raba vode in energije,
  • zagotavljanje varnosti, urejanje prometa in skrb za odpadke ter
  • družbeno odgovorna ravnanja.

Ekoindeks vključuje vse elemente akcijskega načrta družbe, ki vplivajo na trajnostni razvoj v posameznem letu. Vsaka
aktivnost iz tega nabora se vrednoti po treh kriterijih:

K1 – vpliv na širšo družbo
K2 – vpliv na družbo BTC
K3 – zahtevnost aktivnosti

Σ (K1 + K2 + K3)

K – kriterij za izračun Ekoindeksa; najvišja vrednost posameznega kriterija je 3.

Gibanje vrednosti ekoindeksa po letih

Leto
Točke
Trajnostni
projekti
 2008  297  72
 2009  340  82
 2010  394  87
 2011  418  103
 2012  429  106
 2013  445  115
 2014  460
 122
 2015  470
 113

Upravljanje BTC Cityev

BTC City danes ne označuje le največje nakupovalno središče., temveč postaja pomemben poslovni center, mesto s športnimi in kulturnimi vsebinami ter prostor ustvarjalnih in poslovnih zamisli. >>Več ›Controller: Home
Action : Content
View :